Privatumo politika

Naudodami DOMIO platformą jūs dalinatės su mumis savo informacija, todėl esame įpareigoti ją patikimai saugoti. Ši politika apibūdina mūsų renkamą informaciją, jos naudojimo bei dalijimosi informacija būdus, taip pat jūsų pasirinkimus, susijusius su šia informacija.


Duomenų rinkimas ir naudojimas


Šioje politikoje aprašoma, kaip DOMIO renka ir naudoja asmeninę naudotojų informaciją paslaugoms teikti ir ji yra taikoma visiems be išimties naudotojams. Politika yra taikoma tiek klientams, kurie užsako paslaugas, tiek tiekėjams, kurie teikia trumpalaikes ar/ir ilgalaikes paslaugas. Šioje politikoje aprašyta praktika atliekama laikantis įstatymų, galiojančių vietose, kuriose mes vykdome veiklą. Tai reiškia, kad šioje politikoje aprašytos procedūros konkrečiose šalyse ar regionuose įgyvendinamos tik jei tai leidžiama pagal tos vietos teisės aktus.


Duomenų valdytojas


DOMIO teikia paslaugas Lietuvoje, duomenų valdytojas yra UAB „Meistrų pagalba“.


Informacija, kurią renkame


Jūsų pateikiama informacija naudotojo profilyje: vardas, pavardė, el. pašto adresas (pasirinktinai), telefono numeris, adresas, mokėjimo arba banko informacija; pateikiamas turinys: kai susisiekiate su mumis dėl pagalbos per klientų aptarnavimo specialistus, pateikiate įvertinimus suteiktoms paslaugoms, pateikiate skundą/pretenziją, dalyvaujate apklausose, susisiekiate su DOMIO komanda dėl kitų priežasčių.


Informacija, sukuriama, kai naudojate mūsų paslaugas


vietos informacija; operacijų informacija - mes renkame informaciją apie operacijas, atliktas jums naudojant mūsų paslaugas, įskaitant jūsų užsakytų arba suteiktų paslaugų tipą, jūsų užsakymo informaciją, paslaugos suteikimo datą ir laiką, išskaitytą sumą ir mokėjimo būdą; naudojimo informacija - renkame informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų paslaugas; įrenginio informacija.


Informacija iš kitų šaltinių


Naudotojų atsiliepimai (pvz.: įvertinimai); naudotojai arba kiti asmenys, kurie pateikia informaciją ieškinių arba ginčų sprendimo metu.


KAIP NAUDOJAME INFORMACIJĄ APIE JUS 


Teikti paslaugas ir funkcijas


DOMIO naudoja minėtą informaciją tam, kad būtų galima teikti, tobulinti mūsų paslaugas. Tai apima informacijos naudojimą toliau nurodytiems tikslams: kurti ir atnaujinti jūsų paskyrą; patvirtinti jūsų tapatybę; apdoroti ar atlikti mokėjimus už paslaugas; siūlyti, gauti, teikti ar įgyvendinti draudimo ar finansinius sprendimus, susijusius su mūsų paslaugomis; stebėti užduočių vykdymo eigą, įgalinti funkcijas, kuriomis naudodamiesi galite bendrinti informaciją su kitais asmenimis, pavyzdžiui, kai pateikiate atsiliepimą paslaugos teikėjui; atlikti vidines operacijas, kurių reikia norint teikti paslaugas, įskaitant programinės įrangos trikčių ir veikimo problemų šalinimą, vykdyti duomenų analizę, bandyti ir tirti, stebėti ir analizuoti naudojimo ir aktyvumo tendencijas.

| namų priežiūra lengvai

Meistrų Pagalba UAB

Įmonės kodas 305489929

Telefonas +37067979675

El.paštas info@domio.lt

Rekvizitai

Navigacija

Ruošiatės kviesti meistrus?